A+ R A-
.

Javne nabavke

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Sistematski pregled zaposlenih (U-20/17)

Poziv U-20/17. (14.12.2017)

KD-U-20/20. (14.12.2017) 

25.12.2017. god do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje tramvajske pruge preko mosta na Adi (9-17)

Poziv - srpski-engleski 9/17. (07.12.2017)

KD 9/17. (07.12.2017)

KD 9/17 - grafika-01. (07.12.2017)

KD 9/17 - grafika-02. (07.12.2017) 

Оdgovor I-9/17. (15.12.2017)

22.01.2018. godine do11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN, po sprovedenom postupku konkursa za dizajn čiji je predmet izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja za rekonstrukciju Starog savskog mosta sa dodelom ugovora za usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN (11/17).

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 11/17. (05.12.2017)

KD 11/17. (05.12.2017)

Odgovor I 11/17. (14.12.2017)

04.01.2018. godine do 12.00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

 

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije u delu naselja Batajnica sa izradom tehničke dokumentacije (10/17)

Poziv - 10/17. (30.11.2017)

KD - 10/17. (30.11.2017)

Оdgovor - 10/17. (15.12.2017)

Izmena KD - 1/17. (15.12.2017) 

03.01.2018. godine do 12.00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u Sundečićevoj ulici sa izradom tehničke dokumentacije (6/17)

Poziv - 6/17. (24.11.2017)

KD - 6/17. (24.11.2017)

Оdgovor I - 6/17. (29.11.2017)

Оdgovor II - 6/17. (12.12.2017)

25.12.2017. godine do 12.00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Grmovac (7/17)

Poziv 7/17. (24.11.2017)

KD 7/17. (24.11.2017)

Оdgovor I - 7/17. (30.11.2017)

Оdgovor II - 7/17. (04.12.2017)

Izmena I KD-7/17. (06.12.2017)

Оdgovor III - 7/17. (07.12.2017)

Izmena II KD-7/17. (07.12.2017)

Оdgovor IV 7/17. (14.12.2017)

25.12.2017. godine do 14:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izrada radova na završetku dela Jelezovačkog kolektora (8/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 8/17. (23.11.2017)

KD 8/17. (23.11.2017)

04.12.2017. godine, do 09:00 časova.

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Računari (C-5/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Računari C-5/17. (23.11.2017) 

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Kolonijalna roba, oblikovano u devet partija - Partija 9 – Kafa i osvežavajuća bezalkoholna pića (C-8/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija-9 - Kafa i osvežavajuća bezalkoholna pića C-8/17. (17.11.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija-5 - Čajevi (C-8/17) (04.12.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija-1 - Osnovne životne namernice - C-8/17. (12.12.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje klima u server salama (OP-150/17)

Poziv OP-150/17. (09.11.2017)

KD OP-150/17. (09.11.2017)

11.12.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Urbanistički projekat za potencijalne lokacije za dodelu – Lokacija B (OP-149/17)

Poziv OP-149/17. (07.11.2017)

KD OP-149/17. (07.11.2017)

Odgovor I OP-149/17. (10.11.2017)

Izmena I KD OP-149/17. (13.11.2017)

07.12.2017. godine do 11:00 sati

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Informacione table za lokacije koje su u pripremi za otuđenje (OP-148/17) 

Poziv OP-148/17. (20.10.2017)

KD OP-148/17. (20.10.2017) 

Odluka o dodeli ugovora OP-148/17. (13.12.2017)

20.11.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Papirna galanterija za održavanje lične higijene (C-4/17)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARIRNA GALANTERIJA C-4/17. (11.10.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka multifunkcijskih uređaja (OP-147/17)

Poziv OP-147/17. (10.10.2017)

KD OP-147/17. (10.10.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-147/17. (24.11.2017)

09.11.2017. godine do14:00 sati 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Usluge domara u poslovnim prostorijama Direkcije (U–17/17)

Poziv U-17/17. (09.10.2017)

KD U-17/17. (09.10.2017)

Odluka o dodeli ugovora U-17/17. (01.11.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-17/17. (13.11.2017)

20.10.2017. godine do11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka bekap SAN storidža (OP-146/17)

Poziv OP-146/17. (04.10.2017)

KD OP-146/17. (04.10.2017) 

Odgovor OP-146/17. (18.10.2017)

Odgovor II OP-146/17. (19.10.2017)

Odgovor III JN OP-146/17. (01.11.2017) 

Izmena I KD OP-146/17. (01.11.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda I OP-146/17. (01.11.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-146/17. (17.11.2017)

07.11.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Toneri za Canon, HP i Ricoh za 2018. godinu (OP-144/17)

Poziv OP-144/17. (03.10.2017)

KD OP-144/17. (03.10.2017) 

Odgovor I OP-144/17. (30.10.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-144/17. (10.11.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-144/17. (30.11.2017)

02.11.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Produženje garancije za „HP" opremu za 2018. god. (OP-145/17)

Poziv OP-145/17. (25.09.2017)

KD OP-145/17. (25.09.2017) 

Odluka o dodeli ugovora OP-145/17. (30.10.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-145/17. (20.11.2017)

25.10.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Adaptacija električnih instalacija u poslovnoj zgradi Direkcije (OP- 143/17)

Poziv OP-143/17. (11.09.2017)

KD OP-143/17. (11.09.2017)

Odgovor I OP-143/17. (04.10.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-143/17. (18.10.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-143/17. (21.11.2017)

11.10.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Obnova licenci za „Kasperskky" antivirusnu zaštitu (OP–142/17)

Poziv OP-142/17. (31.08.2017)

KD OP-142/17. (31.08.2017)

Odgovor I OP-142/17. (07.09.2017)

Odgovor II OP-142/17. (28.09.2017)

Odluka o dodeli ugovora OP-142/17. (06.10.2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-142/17. (16.10.2017)

02.10.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94