A+ R A-
.

Javne nabavke - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka IP telefona (OP-129/17)

Poziv OP-129/17(20.06.2017)

KD OP-129/17(20.06.2017)

20.07.2017. god. do 14 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje GIS aplikacije „Gdi Localis- Visios" (U-11/17)

Poziv U-11/17. (19.06.2017)

KD U-11/17. (19.06.2017)

29.06.2017. godine do 11 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Rekonstrukcija vodovodne i hidrantske mreže za poslovni prostor u ul. Čumićevo sokače bb (OP-126/17)

Poziv OP-126/17. (16.06.2017) 

KD OP-126/17. (16.06.2017)

17.07.2017. godine do 13:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u ul. Jove Ilića (OP-114/17)

Poziv OP-114/17. (16.06.2017)

KD OP-114/17. (16.06.2017)

17.07.2017.godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nabavka plotera (OP-123/17)

Poziv OP-123/17. (14.06.2017)

KD OP-123/17. (14.06.2017)

14.07.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije za IP centralu „IPT Stat" i „Atendant Consle" (U-10/17)

Poziv U-10/17. (12.06.2017) 

KD U-10/17. (12.06.2017)

27.06.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Veštačenje izradom stručnog opisa, popisa i procene vrednosti nepokretnosti i biljnih zasada za potrebe rešavanja imovinsko-pravnih odnosa (OP-111/17)

Poziv OP-111/17. (12.06.2017)

KD OP-111/17. (12.06.2017)

12.07.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled – saobraćajnica za pristup železničkoj stanici „Prokop" – pristup sa gornje stran (OP-125/17)

Poziv OP-125/17. (09.06.2017)

KD OP-125/17. (09.06.2017)

10.7.2017. godine do 08:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Fizičko-tehničko obezbeđenje Mosta na Adi (OP-118/17)

Poziv OP-118/17. (07.06.2017) 

KD OP-118/17. (07.06.2017) 

Оdgovor I OP-118/17. (14.06.2017)

07.07.2017. godine do 11:00. sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Predmet javne nabavke: Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u Ulici mladih gorana u Batajnic sa izradom tehničke dokumentacije (OP-105/17)

Poziv 105/17. (05.06.2017) 

KD OP-105/17. (05.06.2017) 

Izmena KD OP-105/17. (09.06.2017)

Оdgovor I OP-105/17. (15.06.2017)

05.07.2017. godine do 11:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnički pregled - kanalizacija u naselju Plavi horizonti (OP-100/17)

Poziv OP-100/17. (02.06.2017)

KD OP-100/17. (02.06.2017) 

03.07.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Idejno rešenje za rekonstrukciju KCS „Železnička stanica" (OP-122/17)

Poziv OP-122/17. (02.06.2017)

KD OP-122/17. (02.06.2017) 

Odgovor I OP-122/17. (05.06.2017)

04.07.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Dodatne usluge na izradi tehničke dokumentacije za izvođenje radova na rekonstrukciji Savskog keja ispred Beton hale (P-27/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-27/17. (02.06.2017) 

KD P-27/17. (02.06.2017) 

Odgovor I P-27/17. (16.06.2017)

Izmena konkursne dokumentacije I P-27/17. (16.06.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda I P-27/17. (16.06.2017) 

26.06.2017. godine do 09:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Dodatna snimanja geodetskih podloga za potrebe proširenja granica urbanističkih planova čija je izrada u toku (OP-108/17)

Poziv OP-108/17. (02.06.2017)

KD OP-108/17. (02.06.2017)

03.07.2017. godine do 14:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko - arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane člana Žirija Vladana Đokića, dipl.inž.arh.(P-24/17)

19.06.2017. do 11:45

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-24/17. (02.06.2017)

KD P-24/17. (02.06.2017)

19.06.2017. godine do 11:45 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane člana Žirija Philip Enquist, arch. (P-23/17) 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-23/17. (02.06.2017) 

KD P-23/17. (02.06.2017)

30.06.2017.godine do 14:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko - arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane člana Žirija Mirana Gajšeka, arch. (P-21/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-21/17. (02.06.2017) 

KD P-21/17. (02.06.2017)

30.06.2017. godine do 13:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane člana Žirija Ian Gehl, arch. (P-22/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-22/17. (02.06.2017)

KD P-22/17. (02.06.2017)

30.06.2017.godine do 13:30 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane člana Žirija Vladimira Lojanice, dipl.inž.arh. (P-26/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-26/17. (02.06.2017) 

KD P-26/17. (02.06.2017)

19.06.2017.godine do 12:45 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko - arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane predsednika Žirija Milutina Folića, dipl.inž.arh (P-20/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-20/17. (02.06.2017) 

KD P-20/17. (02.06.2017) 

19.06.2017. godine do 13:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Vrednovanje konkursnih radova na urbanističko-arhitektonskom konkursu za područje Ade-Huje, GO Palilula, od strane člana Žirija Nebojše Minjevića, dipl.inž.arh (P-25/17)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-25/17. (02.06.2017) 

KD P-25/17. (02.06.2017)

19.06.2017.godine, do 12:15 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izvođenje pristupne saobraćajnice za planirane komercijalne sadržaje uz Visoku ulicu (OP-121/17)

Poziv OP-121/17. (02.06.2017) 

KD OP-121/17. (02.06.2017) 

03.07.2017. godine do 13:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izgradnju dela ulice Dragana Mancea i dela Ulice Stjepana Filipovića sa infrastrukturom (OP-116/17)

Poziv OP-116/17. (01.06.2017) 

KD OP-116/17. (01.06.2017)

05.07.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izgradnju dela ulice Dragana Mancea i dela Ulice Stjepana Filipovića sa infrastrukturom (OP-116/17)

Poziv OP-116/17. (01.06.2017) 

KD OP-116/17. (01.06.2017)

05.07.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izgradnju dela ulice Dragana Mancea i dela Ulice Stjepana Filipovića sa infrastrukturom (OP-116/17)

Poziv OP-116/17. (01.06.2017) 

KD OP-116/17. (01.06.2017)

05.07.2017. godine do 12:00 sati

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94