A+ R A-
.

Javne nabavke - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Servisiranje, održavanje i popravka liftova pokretnih vrata i automatskih rampi (U-1/17)

Poziv U-1/17. (24.02.2017)

KD U-1/17. (24.02.2017)

09.03.2017. godine do 8:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

PDR za izgradnju dela objekata Ostružničkog kanalizacionog sistema - postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV "Ostružnica" sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, GO Čukarica-dodatne geodetske podloge (OP-10/17)

Poziv OP-10/17. (24.02.2017)

KD OP-10/17. (24.02.2017) 

27.03.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije „TacAD (U-2/17)

Poziv U-2/17. (24.02.2017)

KD U-2/17. (24.02.2017)

27.03.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže u Ulici Alfreda Nobela (OP-13/17)

Poziv OP-13/17. (24.02.2017)

KD OP-13/17. (24.02.2017)

27.03.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže u Ulici Alfreda Nobela (OP-13/17)

Poziv OP-13/17. (24.02.2017)

KD OP-13/17. (24.02.2017)

27.03.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na uređenju parka u naselju Altina 2 (OP-14/17)

Poziv OP-14/17. (23.02.2017)

KD OP-14/17. (23.02.2017)

24.03.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice S35 u Obrenovcu (OP-269/16)

Poziv OP-269/16. (22.02.2017)

KD OP-269/16. (22.02.2017) 

24.03.2017. godine do 13:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Nadogradnja i dodatni moduli "HERMES" informacionog sistema (OP-21/17)

Poziv OP-21/17. (22.02.2017)

KD OP-21/17. (22.02.2017)

24.03.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje higijene u poslovnim prostorijama Direkcije (OP-1/17)

Poziv OP-1/17. (21.02.2017)

KD OP-1/17. (21.02.2017) 

23.03.2017. godine 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Stručna kontrola Tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji bunara na izvorištu Brestovica u Mladenovcu (OP-5/17)

Poziv OP-5/17. (21.02.2017)

KD OP-5/17. (21.02.2017)

23.03.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje radova na revitalizaciji reni bunara RB7 (OP-207/16)

Poziv OP-207/16. (20.02.2017)

KD OP-207/16. (20.02.2017)

22.03.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

„Tehnički pregled – kišni kolektor „Zemun polje – Dunav" L=3650 m" 

Odluka o dodeli ugovora P-48/16. (17.02.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izrada tehničke dokumentacije za spoj postojećeg Novosadskog kolektora na kolektor Zemun polje - Dunav sa izvođenjem radova na spoju dva kolektora (OP-258/16) 

Odluka o obustavi OP-258/16 (17.02.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izrada Urbanističko-arhitektonskog rešenja za rekonstrukciju Starog savskog mosta sa dodelom ugovora za usluge izrade tehničke dokumentacije u postupku javne nabavke na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 8) ZJN (K-1/17) 

Poziv za učešće na Konkursu za dizajn K-1/17 (17.02.2017)

KD K-1/17 (17.02.2017)(17.02.2017)

Katastarsko topografska podloga.zip K-1/17 (17.02.2017)

Ortofoto podloga.zip (17.02.2017) 

18.05.2017. godine, do 12:00 časova 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Tehnička kontrola Tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnog priključka groblja u Rajkovcu, na magistralni put M-23 u Mladenovcu (OP-6/17)

Poziv OP-6/17. (14.02.2017)

KD OP-6/17. (14.02.2017)

16.03.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Ocena ispunjenosti kriterijuma konkursnih radova i priprema izveštaja za žiri na urbanističko-arhitektonskom konkursu za deo bloka 13 na Novom Beogradu od strane izvestioca Ane Lazović, dipl.inž.arh. (P-50/16)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-50/16. (06.02.2017)

KD P-50/16. (06.02.2017)

14.02.2017. godine do 12:30 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Ocena ispunjenosti kriterijuma konkursnih radova i priprema izveštaja za žiri na urbavističko-arhitektonskom konkursu za deo bloka 13 na Novom Beogradu od strane izvestioca Jelene Đerić, dipl.inž.arh. (P-49/16)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka P-49/16. (06.02.2017)

KD P-49/16. (06.02.2017)

14.02.2017. godine do 12:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

 Usluge mobilne telefonije 2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - MOBILNA-TELEFONIJA. (17.01.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Kupoprodaja bezolovnog motornog benzina Evro BMB 98 na benzinskim stanicama

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru BMB-98. (17.01.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Kupoprodaja gasnog ulja Evro Dizel na benzinskim stanicama

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru -GASNO ULJE. (17.01.2017)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Projekat pre/parcelacije za lokaciju planiranu za komercijalne namene – FAZA V (OP-274/16)

Poziv OP-274/16. (01.12.2016)

KD OP-274/16. (01.12.2016)

Odluka o dodeli ugovora OP-274/16. (23.02.2017)

04.01.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Voćni sokovi - partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - SOKOVI. (30.11.2016)

 

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Održavanje aplikacije za finansijsko knjigovodstvo „Finpack" (U-19/16)

Poziv U-19/16. (29.11.2016)

KD U-19/16. (29.11.2016)

Odluka o dodeli ugovora U-19/16. (14.02.2017)

09.12.2016. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Izvođenje tramvajske pruge preko mosta na Adi (OP-198/16)

Poziv OP-198/16. (25.11.2016)

KD OP-198/16-I deo. (25.11.2016)

KD OP-198/16-II_deo.zip (25.11.2016)

Odgovor I OP-198/16.

(05.12.2016)

Odgovor II OP-198/16. (07.12.2016)

Izmena I KD OP-198/16. (07.12.2016) 

Odgovor III OP-198/16. (09.12.2016)

Izmena II KD OP-198/16. (12.12.2016)

Odgovor IV OP-198/16. (12.12.2016)

Izmena III KD OP-198/16. (15.12.2016)

Odgovr V OP-198/16. (15.12.2016)

Odgvor VI OP-198/16. (19.12.2016)

Odgovor VII OP-198/16. (21.12.2016)

Izmena IV KD OP-198/16. (23.12.2016)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda OP-198/16. (23.12.2016) 

Odgvor VIII OP-198/16. (23.12.2016)

Odgovor IX OP-198/16. (26.12.2016)

Izmena V KD OP-198/16. (29.12.2016)

Izmena VI KD OP-198/16. (29.12.2016)

Odgovor X OP-198/16. (29.12.2016)

KD OP-198/16 - prečišćen tekst. (29.12.2016)

KD OP-198/16 prečišćen tekst - grafički prilog 1. (29.12.2016)

KD OP-198/16 prečišćen tekst - grafički prilog 2. (29.12.2016)

Odgovor XI OP-198/16(04.01.2017)

Odgovor XII OP-198/16 (06.01.2017)

Odgovor XIII OP-198/16. (11.01.2017)

Odgovor XIV OP-198/16. (13.01.2017)

Izmena VII KD OP-198/16. (17.01.2017)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda II OP-198/16. (17.01.2017)

Odgovor XV OP-198/16. (23.01.2017)

Odgovor XVI OP-198/16. (27.01.2017)

Odgovor XVII OP-198/16. (03.02.2017)

Odgovor XVIII OP-198/16. (09.02.2017)

Odgovor XIX OP-198/16. (10.02.2017)

14.02.2017. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljanje ponuda

Formiranje građevinskih parcela za kanalizaciju u naselju Altina 2 (OP-271/16)

Poziv OP-271/16. (25.11.2016)

KD OP-271/16. (25.11.2016)

Odluka o dodeli ugovora OP-271/16. (17.02.2017)

26.12.2016. godine do 11:00 časova

Link: Portal javnih nabavki grada Beograda

© Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. | Tel: 011 244 94 94